Fastighetsförvaltning

Vi tar ett helhetsansvar för den ekonomiska förvaltningen av dina fastigheter. Hyresavisering, hantering av kundreskontra, betalning av leverantörsfakturor, bokföring samt bokslut. Bland våra kunder finns också bostadsrättsföreningar.